Descripció del Border Collie


El Border Collie és un gos de grandària mitjana, bé proporcionat, que pot pesar entre 16 i 23 quilograms. Té un doble mantell que admet diversos colors, variacions de negre, torrat i blanc, el seu pèl impermeable que pot ser dens i aspre, o dens i suau. El cos té aparença atlètica, de pit baix, fort i àgil. L'altura varia entre 46,5 i 56 centímetres per als mascles i entre 46 i 53 centímetres en les femelles. La cua és moderadament llarga, una mica corbada, bé poblada, amb un tros de pèl blanc al final de la mateixa. Literalment estima als seus i especialment a qui adopti com capdavanter, amb qui arriba a forjar un vincle incondicional. La seva mirada, tanca una de les seves principals característiques, la qual, en els moments de treball mai s'aparta del seu líder, dotant d'una capacitat de concentració no molt comuna entre la majoria de les races de gossos. És feliç quan treballa, gaudeix treballant. És un gos hàbil, d'oïda molt aguda, amb una àmplia capacitat de resposta però, per sobretot, posseïx una gran agilitat i és amo d'una intel·ligència extrema tant funcional com d'obediència. El seu marcat instint de pastoratge, sumat a la seva tenacitat i resistència, ho col·loca entre les races més requerides per a reunir, controlar i conduir els ramats, resultant la millor raça de gos pastor existent. És una mascota ideal per als nens i la família gràcies a que és afectuós, tranquil, atent, seductor i adora al seu amo; a més de ser un gos net, "autolimpiable", ja que encara que s'ompli de fang després d'una estona apareix màgicament impecable. Està considerada com la raça de gossos més intel·ligent que existeix segons la classificació realitzada per Stanley Coren després d'analitzar les respostes de més de 200 jutges de treball del AKC, per això és tan fàcil d'ensinistrar.

El Agility és bàsicament un esport obert que és practicat per gossos i els seus amos, en el qual la mascota ha de superar una sèrie d'obstacles ajudat per les ordres del guia (amo) en un ordre establert i seguint les regles de l'esport. Per la seva capacitat atlètica, agilitat, velocitat, concentració i resposta al seu líder, el Pastor de la Frontera és la raça de gos més convenient i més triada pels adiestradores per a participar en Agility.

També el Fribee és un joc que igual que el Agility realça: agilitat, velocitat, elasticitat i l'obediència al llançador (amo), a Espanya encara no és un esport molt familiaritzat però molt aviat ho estara, gràcies a l'actual aument i interès de molts amos que han vist en el frisbee una manera d'interactuar amb el seu millor amic.